دستگاه زردی نوزاد

در این پست درباره دستگاه زردی نوزاد و چگونگی استفاده از آن صحبت خواهیم کرد.

درمان زردی با دستگاه زردی نوزاد

پزشکان متوجه شدند که بانک های نور با تناوب آبی خاص و چراغ های فلورسنت نور روز در درمان زردی نوزاد موثر هستند.

در نوزادان مبتلا به زردی ، از فتوتراپی استفاده می کنیم.

دستگاه زردی نوزاد دارای لامپ هایی است  که تابش لازم برای فتوتراپی متمرکز را فراهم می کند وگرمای بیش از حد ایجاد نمی کند.

دستگاه زردی نوزاد

دستگاه زردی نوزاد

معمولا سازنده لامپ فتوتراپی مشخص می کند که باید در فواصل زمانی مشخص لامپ فتوتراپی تعویض گردد زیرا استفاده بیش از حد از لامپ فتوتراپی از کارایی آن می کاهد. برای نوزادان از دستگاه های پتوی فتوتراپی نیز استفاده می شود. که پتویی که دارای نور مخصوص فتوتراپی است دور نوزاد پوشانده می شود. از این پتو فیبر اپتیک با خروجی نور در طیف آبی و سبز ، نه تنها برای فتوتراپی تک، بلکه برای ارائه “دو فتوتراپی” که در آن نوزاد بر روی فیبر نوری قرار می گیرد نیز بسیار مفید است.

هم چنین می توان از این پتوها با چراغ فتوتراپی در بالای سر نوزاد همزمان استفاده کرد.

نوزادانی که تحت نور فتوتراپی توسط دستگاه زردی نوزاد قرار دارند، به جز چشم و اندام تناسلی شان برهنه می شوند

تا نور به سطح بیش تری از پوست نوزاد برسد.

برای محافظت از چشم و اندام تناسلی نوزاد در مقابل نور فتوتراپی از چشم بند و پوشک استفاده می کنیم

مراقبت از نوزاد هنگامیکه تحت درمان فتوتراپی است.

درمان زردی زیر دستگاه زردی نوزادان هر 2 ساعت تکرار می شود.

در زمان درمان باید مراقبت از نوزاد انجام شود تا اطمینان حاصل شود که چشم بند سوراخ های بینی را مسدود نکند و منجر به ایست تنفسی و خفگی نشود. هنگام استفاده از دستگاه زردی نوزاد فاصله بین پوشش لامپ و نوزاد حداقل 5 تا 8 سانتی متر باشد تا از گرمای بیش از حد جلوگیری کند البته معمولا سازندگان دستگاه به این نکته در ساخت دستگاه دقت می کنند.

هم چنین دمای بدن نوزاد و دمای اتاق دائم کنترل شود

نوزادان را باید روزانه وزن کنند (نوزادان کوچک دو بار در روز وزن گیری شوند).

بین 10٪ و 20٪ مایع اضافی بیش از نیازهای معمول نوزاد برای جبرانی آبی که تحت درمان زردی از دست می دهند نیاز است هم چنین نوزاد به دلیل افزایش دفع آب بیش تری از دست می دهند

تغییر رنگ پوست راهنمای دقیقی برای سطح بیلی روبین در نوزادان تحت درمان فتوتراپی نیست؛ درنتیجه، معمولا میزان بیلی روبین را هر 12 تا 24 ساعت بررسی می گردد، که این زمان  به سطح بیلی روبین، میزان افزایش یا کاهش آن وسن بارداری و پس از تولد نوزاد بستگی دارد.

دستگاه زردی نوزاد

دستگاه زردی نوزاد

درمان زردی نوزاد را چه زمانی متوقف کنیم ؟

هنگامی که یک کاهش رضایت بخش بیلی روبین رخ داده است،  فتوتراپی را قطع می کنیم.

درمان زردی زمانی متوقف می شود که اعتقاد بر این است که این عدد زردی نوزاد به اندازه کافی کم است تا نگرانی در مورد اثرات سمی بیلی روبین نداشته باشیم؛

  • هنگامی که عوامل خطر برای سطوح سمی بیلی روبین از بین رفته است
  • و هنگامی که کودک به اندازه کافی سالم باشد تا بتواند بیلی روبین اضافی خون خود را کنترل کند.

سطح بیلی روبین معمولا 12 تا 24 ساعت پس از فتوتراپی چک می شود.

این کار برای افرادی است که بیماری کم خونی و نوزادان نارس دارند و درمان زردی آنها متوقف شده است.

منبع خارجی: رک کتاب Manual of Neonatal Care