نکات مهم در استفاده از دستگاه زردی

بدلیل مشکلاتی که برخی از والدین در استفاده از دستگاه زردی داشته اند و رعایت ایمنی بیشتر نکات زیر را یادآور می شویم.

استفاده از دستگاه زردی

برای استفاده صحیح از دستگاه های فتوتراپی باید نکات زیر را رعایت کنید:

  1. چشم نوزاد باید دور از نور قرار داشته باشد و نور به آن نرسد. بدین منظور می توانید از چشم بند مخصوص نوزاد یا عینک مخصوص فتوتراپی استفاده کنید. اگر چشم بند باعث بیقراری نوزاد بشود راههای دیگری به عنوان جایگزین ارائه می شود.
  2. نوزاد براساس وزن و شدت نور دستگاه باید طبق زمان خاصی در زیر دستگاه قرار داده شود. این زمان ممکن است یک ساعت و نیم باشد. توجه نمایید که نباید نوزاد بیش از حد زیر دستگاه بماند.
  3. دمای محیطی که نوزاد در آن قرار می گیرد نباید زیاد گرم باشد. این دما می تواند حدود 25 درجه باشد. گرمای زیاد بهبود زردی در نوزاد را به تاخیر می اندازد.
  4. نوزاد به غیر از چشم بند باید پوشک یا هر چیزی که آلت تناسلی اش را می پوشاند داشته باشد و به غیر از ایندو لباس دیگری نداشته باشد.
  5. اگر در برخی از موارد بدن نوزاد قرمز یا دون دون شد با مرکز ارائه دستگاه تماس گرفته و آنها باید با توجه به میزان تخصصی که در این زمینه دارند اقدامات لازم را به شما متذکر شوند. ما در چندین سالی که در این زمینه فعال بوده ایم با مشکلات مختلفی مواجه شده و آنها را با توصیه پزشک حل نموده ایم و امروز برای هر مشکل احتمالی راه حلی آماده داریم.

متاسفانه گاهی برخی تماس می گیرند و از توضیحات نامناسب فردی که توضیحات ارائه داده است شکایت می کنند. پس حتماً از مراکز معتبر و با  تجربه دستگاه زردی تهیه نمایید. توضیحات مناسب و تجربه کاری و ارتباط با پزشک در مراکز ارائه دستگاه فتوتراپی  بسیار مهم است.